Allt om CoreFlow Soft Stent

Sonny Schelin visar CoreFlow Soft Stent

Avsedd användning

CoreFlow® Soft Stent är en produkt avsedd att användas för att skapa en temporär passage vid obstruktion i prostatiska uretra.

 • Möjliggör sfinkterstyrda miktioner och är lämplig för patienter med urinretention.
 • Öppnar tillfälligt upp vid obstruktion genom prostatiska uretra.
 • Tvådelad innovativ design, förenklar insättningen och möjliggör användning som en vanlig dränagekateter.
 • Utformad med en ballong vid proximala änden som ett ankare i urinblåsan och en spiralformad slang i den distala delen för att förhindra katetern att migrera upp i urinblåsan.

CoreFlow® Soft Stent är en kateter med två funktioner:

 • Kan tömma urinblåsan som en vanlig dränagekateter (KAD)
 • När den bakre (yttre) delen avlägsnats, så fungerar den främre (inre) delen som en kort invändig kateter genom prostatiska uretra. Miktionen fungerar normalt och den externa sfinktern kan stänga sig normalt efter miktion.

CoreFlow® Soft Stent-princip:
CoreFlow® är en mjuk stent som består av två delar, en främre och en bakre del, se bild 1. De två delarna kan separeras med en enkel manöver.

 • Främre delens diameter är 20 Fr /6.7mm och bakre delens är 16 Fr / 5,3 mm.
 • CoreFlow® Soft Stent har en dränagekanal samt en ballong i den proximala (inre) änden som förankrar den vid blåshalsen.
 • Separationen av CoreFlow® Soft Stent från bakre delen sker 30, 40 eller 50 mm (beroende på vald stentlängd) nedanför ballongens undre kant.
 • Ballongen fylles med sterilt vatten med hjälp av en spruta med luerfattning som ansluts till ballongventilen.
 • Katetern kan innan separation kopplas till plugg med ventil eller slang med påse på vanligt sätt.
 • Kanalen till ballongen är formad som en spiral 25 mm under den främre stentdelen. Spiralen fungerar som ett andra ankare i uretra och förhindrar att CoreFlow® Soft Stent glider upp och in i urinblåsan.
 • En tråd, som löper inuti dränagekanalen, är ansluten till den främre delen. När främre och bakre delen av CoreFlow® Soft Stent är ihopsatta hålls de ihop med denna tråd. I höjd med dränagebakstycket täcks denna tråd med ett silikonskydd som låser fast tråden och förhindrar urinläckage.
 • CoreFlow® Soft Stent får endast användas under högst 29 dagar.
 • CoreFlow® Soft Stent levereras steril och färdig att användas.
AVSEDD ANVÄNDNINGTillfälligt skapa en passage vid obstruktion i prostatiska uretra.
AVSEDD ANVÄNDARPROFILMän med urinretention.Stentlängd 30 mm för prostatalängd >30 mm. Stentlängd 40 mm för prostatalängd >40 mm. Stentlängd 50 mm för prostatalängd >50 mm (volymer >50 cc).
AVSEDD ANVÄNDNINGSMILJÖSjukhus, specialistkliniker, vårdcentraler och hemmiljö