Vi finns här

Scheelevägen 19
SE-223 63 Lund, Sverige

info@prostalund.com
Tel: +46 46-12 09 08

Att välja korrekt längd

Den CoreFlow® variant som väljs bör anpassas så att produktens aktiva längd överensstämmer med anatomin för den aktuella prostatan. Från TRUL mätningar av prostatas dimensioner, se Figur 5, använder man måttet på prostatiska uretras längd som en guide till vilken aktiv längd på CoreFlow® som passar bäst. Om CoreFlow® används efter TUMT eller någon annan värmebehandling kan det bli nödvändigt att välja en aktiv längd på stenten som tar hänsyn till den svullnad av prostata som uppstår efter en sådan behandling.

Fill out my online form.