• CoreFlow® Soft Stent, en innovativ produkt med multipla användningsområden

  • Tillfällig prostata-stent

    Simulerar behandlingsresultat av invasiv åtgärd mot obstruktion, TUMT eller TURP.

  • Alternativ till KAD vid urinretention

    Minskar risken för UVI och möjliggör självtappning

Urodynamik ger inte alltid klara besked och har begränsningar,
inte minst för dem som inte alls kan urinera eller som använder kateter. Väntetiden för undersökning är ofta lång.

CoreFlow® kan ersätta/komplettera en urodynamisk undersökning och dessutom användas när urodynamik ensamt ej är tillämpbart, till exempel om patienten ej kan urinera eller använder kateter.

Bara i Sverige estimeras att drygt 40 000 män med
godartad prostataförstoring använder KAD (kvarkateter) för att kunna tömma urinblåsan

Att inte kunna tömma urinblåsan och/eller behandlas med kvarkateter innebär risk för urinvägsinfektioner som i sin tur leder till såväl mycket lidande som stora kostnader.

Minskar risk för urinvägsinfektion

CoreFlow® kan ersätta KAD för män och därigenom radikalt minska risken för urinvägsinfektion. När den bakre delen av CoreFlow® är separerad urinerar patienten på egen hand alternativt självtappar sig genom att dra i dragtråden. Risken för bakterietillväxt och invasion via urinröret blir minimal. Patienterna slipper i tillägg använda urinpåse/ventil kopplat till KAD utan urinerar på egen hand vilket har stor påverkan på livskvaliteten. För patienter som genomgått minimalinvasiva behandlingar, till exempel värmebehandling med CoreTherm®, är CoreFlow® lämplig att använda som avlastning tills svullnaden har lagt sig. Patienterna kan urinera på egen hand direkt från dag noll. Risken för kateterrelaterade infektioner minskas.

Diagnostisk funktion

CoreFlow® använt som en temporär prostatisk stent simulerar hur urineringsförmågan/ behandlingsresultatet kommer att bli efter en värmebehandling/operation för en BPH-patient. CoreFlow® kan därmed ersätta/komplettera en urodynamisk undersökning och dessutom användas när urodynamik ensamt ej är tillämpbart, till exempel om patienten ej kan urinera eller använder kateter. I tillägg kan CoreFlow® med denna funktion bekräfta att patienten kan hålla tätt med enbart den yttre sfinktern om den inre sfinktern hålls öppen samtidigt som obstruktionen tillfälligt elimineras.

Frigör resurser i sjukvården

Urodynamiska undersökningar är tidskrävande och kostnadsdrivande, inte sällan är väntetiderna också långa. CoreFlow® kan ersätta de urodynamiska undersökningarna och dessutom användas där den sistnämnda ej fungerar. CoreFlow® kan spara resurser för sjukvården och förkorta tiden till botande behandling för patienten med godartad prostataförstoring.

Arbetar du inom urologi? Håll dig uppdaterad här

CoreFlow® news

CoreFlow är utvecklad av Sonny Schelin som är Medicine doktor i Urologi och specialist i allmän kirurgi. I dag arbetar Sonny Schelin med prostatapatienter både på länssjukhuset i Kalmar och på Specialistläkargruppen i Kalmar. Där behandlar han regelbundet prostatapatienter med värmebehandling – CoreTherm, även den en metod och produkt som säljs av ProstaLund.

Mer om uppfinnaren och ProstaLund

Dr Sonny Schelin har varit central i vidareutvecklingen av värmebehandling vid godartad prostataförstoring till vad det är idag. Han är också hjärnan och meduppfinnaren bakom CoreFlow, en innovation med flera användningsområden.

Schelin har bidragit till mycket annat inom urologin; Schelin var bland annat den som initierade trippelbehandling vid prostatacancer i mitten av 1990-talet och där långtidsuppföljning nu visar att detta initiativ minskat den prostatacancer-specifika dödligheten jämfört med den tidigare standardbehandlingen.

Studien publicerades i Scandinavian Journal of Urology i april 2019: https://bit.ly/34JolmB

Schelin är idag verksam vid Specialistläkargruppen i Kalmar som främst hanterar godartade urologiska tillstånd. Där botar han bland annat, tillsammans med sina medarbetare, BPH-patienter från hela landet. Där är ProstaLunds värmebehandling med CoreTherm en viktig del i verksamheten.

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). I oktober 2020 lanserar bolaget CoreFlow Soft Stent i Sverige.

ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 4 300 aktieägare. Se även – www.prostalund.se.