Användningsområden och fördelar

 • Tillfällig prostata-stent

  • Simulerar behandlingsresultat av invasiv åtgärd mot obstruktion, TUMT eller TURP.

  • Kan påvisa yttre sfinkterns funktion.

  • Kan påvisa blåstömingsfunktion.

 • Alternativ till KAD vid urinretention

  • Minskar risken för UVI

  • Möjliggör självtappning

 • Modernt alternativ till KAD efter TUMT, utan behov av urinpåse

  • Minskar risk för UVI

  • Normal blåsfunktion från dag noll

  • Livskvalitet

 • Alternativ till RIK

  • För dem som tycker RIK är obehagligt eller smärtsamt.

I diagnostiken av LUTS-besvär hos män, i synnerhet om invasiv åtgärd såsom TUMT eller TURP övervägs, genomförs ofta tryck-flödesundersökning för att konkludera att det är en obstruktivitet som är anledningen till symtomen. Undersökningen har dock flera begränsningar:

 • I vissa fall ger inte undersökningen några konklusiva resultat.
 • Alla patienter med kronisk KAD eller RIK tillhör gruppen som inte kan utvärderas med urodynamik.
 • För patienter som samtidigt har vissa neurologiska sjukdomar avråds oftast invasiv åtgärd mot BPH.
 • Urodynamiska undersökningar är såväl tidskrävande som kostnadsdrivande och det är inte sällan långa väntetider vilket förlänger tiden till bot för patienterna.

Lätt att hantera

 • Den innovativa designen gör katetersättningen enkel. Innan den bakre delen avlägsnats kan CoreFlow användas som en vanlig kvarkateter.

 • Designad med en ballong som håller den på plats i blåsan och en spiral i andra änden som fungerar som ett ankare distalt om yttre sfinktern.

 • Tillgänglig i stent-längder om 30, 40 resp 50 mm. Silikon 20 Fr, godkänd för användning i upp till 29 dagar.

 Minimerar patienternas obehag, såväl fysiska som känslomässiga, som en kvarkateter vanligtvis orsakar.

Orderinformation

ArtikelArtikel nr
CoreFlow® Soft Stent, aktiv längd 30 mmBNC 819130
CoreFlow® Soft Stent, aktiv längd 40 mmBNC 819140
CoreFlow® Soft Stent, aktiv längd 50 mmBNC 819150

Vill du beställa? Gå till ORDER