CoreFlow – Soft Stent är utvecklad av Sonny Schelin som är Medicine doktor i Urologi och specialist i allmän kirurgi. I dag arbetar Sonny Schelin med prostatapatienter både på länssjukhuset i Kalmar och på Specialistläkargruppen i Kalmar. Där behandlar han regelbundet prostatapatienter med värmebehandling – CoreTherm, även den en metod och produkt som säljs av ProstaLund.