SLG Kalmar AB får, enligt avtal med Region Kalmar, som första svenska privata urologiska mottagning ersättning för ”stentbehandling i stället för kateter”. Ersättningen täcker inköpskostnaden för ProstaLunds CoreFlow® Soft Stent.

ProstaLunds CoreFlow® Soft Stent är en innovativ produkt avsedd att användas för att skapa en temporär passage vid förträngning av urinröret genom prostata. Denna funktion medför att CoreFlow® har multipla användningsområden för urologer, både som behandling och i utredning av patienter.

CoreFlow® Soft Stent kan bland annat ersätta KAD (cathéter à demeure, kvarliggande kateter) för män och därigenom radikalt minska risken för urinvägsinfektioner. Patienterna slipper i tillägg använda urinpåse/ventil kopplat till KAD utan kan urinera på egen hand vilket har stor påverkan på livskvaliteten.

Bara i Sverige estimeras att drygt 40,000 män med godartad prostataförstoring använder KAD för att tömma sin urinblåsa. Att inte kunna tömma urinblåsan och/eller behandlas med KAD innebär risk för vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI). VUVI orsakas till 80 procent av behandling med urinkateter. Risken ökar om patienter med inkontinens eller urinretention inte utreds och behandlas korrekt. KAD är den dominerande orsaken till VUVI och överanvändningen är stor.

Cirka tio dagar efter insättning har alla KAD-bärare bakterieväxt i urinblåsan. Frekvensen är en febril VUVI per 100 kateterdygn. Risken är särskilt stor vid avflödeshinder. Kateterrelaterad urinvägsinfektion är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna och leder till förhöjd sjuklighet, ökad dödlighet, förlängd vårdtid och därmed ökade kostnader. Bortsett från lidandet har det uppskattats att VUVI-komplikationerna hos KAD-bärare i Sverige kostar samhället hundratals miljoner kronor per år. VUVI har också uppskattats orsaka ett dödsfall per ett tusen kateterinläggningar.

ProstaLunds VD, Johan Wennerholm kommenterar: ”Ett mycket klokt beslut av regionen. Att använda CoreFlow® – Soft Stent i stället för kvarkatetrar minskar både lidande och kostnader. ”

Mer om CoreFlow® Soft Stent: www.coreflow.se