Entries by

CoreFlow lanseras i Sverige den 2 oktober, 2020

ProstaLund kommer den 2 oktober 2020 att lansera CoreFlow® – Soft Stent i Sverige. Landets läkare och sjuksköterskor inom urologi har fått en inbjudan till lanseringsmöte i Lund, ett möte som också kommer att kunna följas på länk. I kölvattnet av covid-19 har ProstaLund forcerat försäljnings- och marknadsarbetet av CoreFlow® – Soft Stent, en unik […]