Den första patienten i Storbritannien får nu behandling med ProstaLunds CoreFlow® Soft Stent.

I januari tecknade ProstaLund ett distributionsavtal för Storbritannien med iUrology gällande ProstaLunds stand-alone-produkter CoreFlow® Soft Stent och Schelin-katetern®. I de diskussioner som ProstaLund hade med engelska urologer innan avtalet kom på plats, var i synnerhet intresset för CoreFlow® Soft Stent stort. Restriktionerna pga pandemin har fördröjt introduktionen men idag sattes CoreFlow in på den första engelska patienten.

CoreFlow® Soft Stent är en innovativ produkt avsedd att användas för att skapa en temporär passage vid förträngning av urinröret genom prostata. Denna funktion medför att CoreFlow® har multipla användningsområden för urologer, både som behandling och i utredning av patienter.

CoreFlow® Soft Stent kan bland annat ersätta KAD (cathéter à demeure, kvarliggande kateter) för män och därigenom radikalt minska risken för urinvägsinfektioner. Patienterna slipper dessutom använda urinpåse/ventil kopplat till KAD utan kan kissa på egen hand vilket har stor påverkan på livskvaliteten.

Den engelska patient som idag fick CoreFlow® Soft Stent, insatt av urologen Mr Neil Barber på Nuffield Health Woking Hospital sydväst om London, fick den i stället för en KAD efter en ångbehandling av godartad prostataförstoring.

Mr Neil Barber, Nuffield Health Woking Hospital: ”Det var enkelt att få CoreFlow på plats. Produkten har tilltalande fördelar jämfört med en KAD. Det ska bli mycket intressant att ta del av feedback från patienten och utvärdera resultaten.”

”Mycket roligt att iUrology nu haft en framgångsrik CoreFlow-premiär i UK. Vi ser med tillförsikt fram emot en bredare användning.”, säger f.d. VD Johan Wennerholm i en kommentar.

För ytterligare frågor, vänligen kontakta:

Anders Kristensson, VD
Tel. +46 (0) 76 942 12 16
E-post: anders.kristensson@prostalund.com

Om ProstaLund

ProstaLund AB (publ) är ett svenskt medicintekniskt bolag med huvudkontor i Lund som utvecklar och marknadsför innovativa produkter för behandling av godartad prostataförstoring. Bolaget har patenterat behandlingsmetoden CoreTherm, en individanpassad värmebehandling för BPH (godartad prostataförstoring). ProstaLund är noterat på Nasdaq First North Growth Market och har cirka 4 300 aktieägare. Se även – www.prostalund.se. Våra pressmeddelanden finns även att läsa och ladda ner här: www.prostalund.se/pressmeddelanden

Certified Adviser:
Västra Hamnen Corporate Finance AB
Telefon: +46 40 200 250
E-mail: ca@vhcorp.se

SLG Kalmar AB får, enligt avtal med Region Kalmar, som första svenska privata urologiska mottagning ersättning för ”stentbehandling i stället för kateter”. Ersättningen täcker inköpskostnaden för ProstaLunds CoreFlow® Soft Stent.

ProstaLunds CoreFlow® Soft Stent är en innovativ produkt avsedd att användas för att skapa en temporär passage vid förträngning av urinröret genom prostata. Denna funktion medför att CoreFlow® har multipla användningsområden för urologer, både som behandling och i utredning av patienter.

CoreFlow® Soft Stent kan bland annat ersätta KAD (cathéter à demeure, kvarliggande kateter) för män och därigenom radikalt minska risken för urinvägsinfektioner. Patienterna slipper i tillägg använda urinpåse/ventil kopplat till KAD utan kan urinera på egen hand vilket har stor påverkan på livskvaliteten.

Bara i Sverige estimeras att drygt 40,000 män med godartad prostataförstoring använder KAD för att tömma sin urinblåsa. Att inte kunna tömma urinblåsan och/eller behandlas med KAD innebär risk för vårdrelaterade urinvägsinfektioner (VUVI). VUVI orsakas till 80 procent av behandling med urinkateter. Risken ökar om patienter med inkontinens eller urinretention inte utreds och behandlas korrekt. KAD är den dominerande orsaken till VUVI och överanvändningen är stor.

Cirka tio dagar efter insättning har alla KAD-bärare bakterieväxt i urinblåsan. Frekvensen är en febril VUVI per 100 kateterdygn. Risken är särskilt stor vid avflödeshinder. Kateterrelaterad urinvägsinfektion är en av de vanligaste vårdrelaterade infektionerna och leder till förhöjd sjuklighet, ökad dödlighet, förlängd vårdtid och därmed ökade kostnader. Bortsett från lidandet har det uppskattats att VUVI-komplikationerna hos KAD-bärare i Sverige kostar samhället hundratals miljoner kronor per år. VUVI har också uppskattats orsaka ett dödsfall per ett tusen kateterinläggningar.

ProstaLunds VD, Johan Wennerholm kommenterar: ”Ett mycket klokt beslut av regionen. Att använda CoreFlow® – Soft Stent i stället för kvarkatetrar minskar både lidande och kostnader. ”

Mer om CoreFlow® Soft Stent: www.coreflow.se