ProstaLund kommer den 2 oktober 2020 att lansera CoreFlow® – Soft Stent i Sverige. Landets läkare och sjuksköterskor inom urologi har fått en inbjudan till lanseringsmöte i Lund, ett möte som också kommer att kunna följas på länk.

I kölvattnet av covid-19 har ProstaLund forcerat försäljnings- och marknadsarbetet av CoreFlow® – Soft Stent, en unik ny produkt för marknaden som bolaget av olika skäl tidigare inte har kommersialiserat. CoreFlow® – Soft Stent uppfanns av dr Sonny Schelin, där ProstaLund innehar patenten och har utvecklat produkten.

 

Hans Östlund VD, ProstaLund:

“CoreFlow har multipla användningsområden som i en tid med växande vårdköer och krav på kostnads- och resurseffektivitet inom sjukvården kommer att bli ett mycket värdefullt tillskott för såväl vårdpersonal som patienter med avflödeshinder. I oktober lanseras produkten i Sverige och vi förbereder för en introduktion i de nordiska grannländerna kort därefter.”

Read more